آدرس دانشگاه

آدرس دانشگاه:

آدرس:تهران- خیابان آزادی -نرسیده به میدان آزادی(شرق به غرب)-خیابان اکبری- خیابان سلطان محمدی – کوچه ولی عصرشمالی- پلاک ۱۰
کدپستی:۱۴۵۸۷۸۴۳۵۱

جهت ارتباط با دانشگاه می توانیداینجا کنید.

ایمیل : info@ulaw.ir