تقویم آموزشی دانشجویان

قابل توجه دانشجویان محترم:

تقویم آموزشی نیمسال دوم  ۱۳۹۹-۱۴۰۰ به شرح ذیل می باشد.با تشکر

لینک دانلود فایل