استاد غلامرضا رادمهر

نام درس مقطع لینک دانلود توضیحات
اصول فقه ۲ کارشناسی دانلود جزوه مربوط به درس اول فقه ۲ در سامانه بارگزاری گردید
متون فقه ۱ کاردانی دانلود متن عربی کتاب لمعه دمشقیه شهید اول در سامانه بارگزاری گردید لازم به ذکر است ترجمه و شرح مباحث آن مشخصا مبحث متاجر که مربوط به درس متون فقه ۱ میشود در کلاس به طور کامل تدریس میگردد.