نحوه پذیرش دانشجو

مرکز آموزش علمی کاربردی قوه قضائیه ، در سال در دو نوبت از بین دارندگان مدرک تحصیلی دیپلم و کاردانی ناپیوسته از طریق دانشگاه جامع علمی – کاربردی در مقاطع کاردانی فنی و کاردانی حرفه ای و کارشناسی حرفه ای دانشجو می پذیرد.

داوطلبان متقاضی شرکت در دوره های کاردانی و کارشناسی دانشگاه جامع علمی –کاربردی می بایستی در زمانهای اعلام شده از سوی سازمان سنجش ، به سایت سنجش  www.sanjesh.org مراجعه نموده و ثبت نام نمایند.

شرایط گزینش داوطلبان

گزینش دانشجویان کاردانی در هر یک از کد رشته های تحصیلی  مورد انتخاب بر اساس نوع و معدل کل دیپلم مندرج در گواهینامه پایان تحصیلات متوسطه یا گواهی موقت پایان تحصیلات دوره متوسطه نظام جدید و یا نظام قدیم و با توجه به صلاحیتهای عمومی داوطلبان و سهمیه شاغل انجام می پذیرد

 گزینش دانشجویان کارشناسی در هر یک از کد رشته های تحصیلی مورد انتخاب بر اساس نوع و معدل کل دوره کاردانی با توجه به صلاحیتهای عمومی داوطلبان و سهمیه شاغل انجام می پذیرد