آموزش پرداخت شهریه دانشجویان ترم ۱

دانشجویانی که ورود به سامانه هم آوا مشکل دارند از طریق لینک زیر پیام بگذارند تا در کمترین زمان مشکل آنها حل شود.

سامانه ارتباط با دانشجو مرکز علمی کاربردی قوه قضائیه