شماره حسابها

پرداخت ۸۵ درصد(حساب موسسه)

مدارک لازم برای تحویل به واحد حسابداری

– برنامه هفتگی عکس دار

-پرینت قسمت  جزئیات درمنوی شهریه ،فاکتور

-اصل و دو سری فیش واریزی ۸۵ درصد

-شماره حساب ۴۱۵۰۱۶۰۹۰۳۰۰۷ بنام مرکز علمی کاربردی شهید قدوسی کد شناسه ۲۶۰۱۳۶۹( قید نمودن کد شناسه مرکز درفیش واریزی الزامی است )

——————————————-

پرداخت ۱۵ درصد(دانشگاه جامع)

 

۱. با ورود به صفحه کاربری، گزینه شهریه را انتخاب کنید.
۲. در این قسمت فاکتورهای مالی را انتخاب کنید.
۳. فلش سبزرنگ (جزییات) را انتخاب کنید.
۴. در قسمت موارد قابل پرداخت، میتوانید نسبت به واریز شهریه ۱۵ درصد از طریق رمز دوم اینترنتی و کارتهای عضو شبکه شتاب، شهریه خود را پرداخت کنید.