شهریه دوره های علمی کاربردی

در سامانه آموزش هم آوا کل وجه شهریه بصورت یکجا و بصورت آنلاین در هنگام انتخاب واحد دریافت میگردد

درصورت نیاز به اقساطی شدن با امور مالی تماس بگیرید