مدارک لازم ثبت نام کاردانی

الف) مدارک لازم جهت ثبت نام کلیه پذیرفته شدگان کاردانی ترمی

–         سه سری کپی از تمام صفحات شناسنامه در برگه A4   و اصل آن جهت مطابقت.

–         سه سری کپی از  دو روی کارت ملی  در برگه A4   و اصل آن جهت مطابقت.

–      شش قطعه عکس رنگی زمینه سفید ۴ ۳ همانند تمام رخ

–         سه سری کپی از اصل دیپلم یا گواهینامه موقت و اصل آن جهت مطابقت.

–         رسید تاییدیه تحصیلی برای کلیه پذیرفته شدگان چه آنهایی که دارای اصل دیپلم هستند چه کسانیکه دارای گواهینامه موقت هستند.

توجه: برای دریافت رسید تاییدیه تحصیلی باید قبل از مراجعه به دانشگاه جهت ثبت نام با در دست داشتن کپی اصل یا گواهینامه موقت دیپلم  به نزدیکترین اداره پست مراجعه نمایید.

–         گواهی اشتغال به کار با امضا ومهر بالاترین مقام مسئول برای پذیرفته شدگان متقاضی استفاده از سهمیه شاغل( از نظر مرکز علمی-کاربردی قوه قضاییه، شاغل به فردی اطلاق می شود که در یکی از واحدهای قضایی، دادسرا، محاکم دادگستری و ستادی قوه قضاییه و سازمان های وابسته به صورت رسمی، پیمانی، قراردادی، شرکتی مشغول به کار یا از ضابطین عام یا خاص).

–         تصویر آخرین فیش حقوقی یا حکم کارگزینی یا قراردادهمکاری و اصل آن پذیرفته شدگان متقاضی استفاده از سهمیه شاغل.

–         مدرکی که وضعیت نظام وظیفه برادران را با توجه به بند ۲-۳ شرایط مربوط به مقررات وظیفه عمومی مندرج در دفترچه راهنمای شرکت در پذیرش دوره های کاردانی ترمی مشخص نماید.

تذکرات خیلی مهم:

 _____________

–         پذیرفته شدگان می بایست در زمان ثبت نام، در مقطع قبلی فارغ التحصیل شده باشند در غیر این صورت قبولی آ ن ها ملغی می گردد.مسئولیت و عواقب عدم توجه  به این موضوع و یا عنوان کردن خلاف واقع به کارشناسان مربوطه متوجه خود دانشجو می باشد.

–         پذیرفته شدگانی که گواهی پایان دوره برای آنان صادر نشده است می بایست اصل فرم تکمیل شده تاییدیه معدل مندرج در دفترچه راهنمای پذیرش دوره های مذکور که ممهور به مهر و امضای اداره آموزش و پرورش منطقه و رییس دبیرستان یا هنرستان باشد را ارائه نماید(فرم شماره ۲).

–         ارائه گواهی معدل دار جهت افرادی که گواهینامه پایان تحصیلات دوره متوسطه آن ها فاقد معدل می باشد الزامی است.

–         بر اساس بخشنامه ۴۱/۱۲/۶۶۸۶۳ مورخ ۸۷/۸/۱۵ اداره کل امور دانشجویان داخل وزارت علوم و شیوه نامه پذیرش و ثبت نام دانشجویان تبعه افغانستان و عراق به شماره ۱۴/۱۰۸۸۱ مورخ ۸۷/۷/۸ اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور، پذیرش در این دوره ها برای این دسته از اتباع خارجی ممنوع می باشد.

ب) مراحل تشکیل پرونده جهت ثبت نام

اول- مراجعه به دفتر انتشارات واقع در حیاط مرکز جهت دریافت و تهیه مدارک زیر:

  1. دریافت پوشه زرد رنگ مخصوص
  1. ارائه اصل مدرک برای کپی(دیپلم یا گواهی موقت، شناسنامه، کارت ملی، رسیدتاییدیه تحصیلی، کارت پایان خدمت)
  1. فرم ثبت نامی مخصوص و تکمیل آن به همراه برگه قوانین و مقررات آموزشی

دوم- مراجعه به واحد برابر اصل و ارائه اصل و کپی مدارک.

سوم- مراجعه به واحد پانچ و چیدمان مدارک.

چهارم- مراجعه به واحد ثبت نام جهت تایید  وثبت سیستمی نام دانشجو و تحویل پرونده به متصدی ثبت نام.

پنجم- تعیین وقت برای انتخاب واحد که به صورت حضوری می باشد.

توجه: واریز شهریه بعد از انتخاب واحد حضوری خواهد بود.

تمام شراط فوق الذکر براساس آخرین دستورالعمل ثبت نامی(بهمن ماه سال ۱۳۹۱) از سوی دانشگاه جامع علمی-کاربردی

می باشد.