مدارک لازم ثبت نام کارشناسی

الف) مدارک لازم جهت ثبت نام کلیه پذیرفته شدگان کارشناسی ترمی

–         سه سری کپی از تمام صفحات شناسنامه در برگه A4   و اصل آن جهت مطابقت.

–         سه سری کپی از  دو روی کارت ملی  در برگه A4   و اصل آن جهت مطابقت.

–      شش قطعه عکس رنگی زمینه سفید ۴ ۳ همانند تمام رخ

–         سه سری کپی از اصل گواهینامه کاردانی مورد تایید شورای عالی انقلاب فرهنگی یا وزارت علوم و یا وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی و یا مدرک کاردانی پیوسته آموزشکده های فنی و حرفه ای وزارت آموزش و پرورش و اصل آن جهت مطابقت.

توجه: پذیرفته شدگان دارای مدرک معادل کاردانی که دوره آموزشی آن ها با مجوز شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم برگزار شده باشد در صورت تایید مدارک مذکور توسط وزارت متبوع می توانند ثبت نام نمایند.

   تذکر۱: پذیرفته شدگان می بایست نسبت به ارائه تاییدیه تحصیلی مدرک مربوط از محل تحصیل قبلی خود اقدام نمایند.

  تذکر۲: افرادی که فارغ التحصیل شده اند و گواهینامه فارغ التحصیلی کاردانی برای ایشان صادر نشده است می بایست به محل تحصیل قبلی خود مراجعه و فرم مهر وامضاء شده مخصوص گواهی فراغت از تحصیل (فرم پیوست۳) را اخذ و ارائه نمایند. بدیهی است رعایت مفاد “تذکر ۱” فوق الاشاره در مورد این افراد الزامی می باشد.

   توجه: دارندگان مدارک مقاطع بالاتر نیز می توانند در دوره های کارشناسی ناپیوسته  ترمی علمی –کاربردی ثبت نام نمایند.

–         گواهی اشتغال به کار با امضا ومهر بالاترین مقام مسئول برای پذیرفته شدگان متقاضی استفاده از سهمیه شاغل( از نظر مرکز علمی-کاربردی قوه قضاییه، شاغل به فردی اطلاق می شود که در یکی از واحدهای قضایی، دادسرا، محاکم دادگستری و ستادی قوه قضاییه و سازمان های وابسته به صورت رسمی، پیمانی، قراردادی، شرکتی مشغول به کار یا از ضابطین عام یا خاص).

–         تصویر آخرین فیش حقوقی یا حکم کارگزینی یا قراردادهمکاری و اصل آن پذیرفته شدگان متقاضی استفاده از سهمیه شاغل.

–         مدرکی که وضعیت نظام وظیفه برادران را با توجه به شرایط مربوط به مقررات وظیفه عمومی مندرج در دفترچه راهنمای شرکت در پذیرش دوره های کارشناسی ترمی  مشخص نماید.

تذکرات خیلی مهم:

 _____________

–         پذیرفته شدگان می بایست در زمان ثبت نام، در مقطع قبلی فارغ التحصیل شده باشند در غیر این صورت قبولی آ ن ها ملغی می گردد. لازم به ذکر است مسئولیت و عواقب عدم توجه  به این موضوع و یا عنوان کردن خلاف واقع به کارشناسان مربوطه متوجه خود دانشجو می باشد.

ب) مراحل تشکیل پرونده جهت ثبت نام

اول- مراجعه به دفتر انتشارات واقع در حیاط مرکز جهت دریافت و تهیه مدارک زیر:

  1. دریافت پوشه آبی رنگ مخصوص
  1. ارائه اصل مدرک برای کپی(دیپلم یا گواهی موقت، شناسنامه، کارت ملی، رسیدتاییدیه تحصیلی، کارت پایان خدمت)
  1. فرم ثبت نامی مخصوص و تکمیل آن به همراه برگه قوانین و مقررات آموزشی

دوم- مراجعه به واحد برابر اصل و ارائه اصل و کپی مدارک.

سوم- مراجعه به واحد پانچ و چیدمان مدارک.

چهارم- مراجعه به واحد ثبت نام جهت تایید  وثبت سیستمی نام دانشجو و تحویل پرونده به متصدی ثبت نام.

پنجم- تعیین وقت برای انتخاب واحد که به صورت حضوری می باشد.

توجه: واریز شهریه بعد از انتخاب واحد حضوری خواهد بود.

تمام شراط فوق الذکر براساس آخرین دستورالعمل ثبت نامی(بهمن ماه سال ۱۳۹۱) از سوی دانشگاه جامع علمی-کاربردی

می باشد.