استاد فیضی

منبع تدریس درس فارسی مقطع کاردانی

مولف:دکتر عباس سعادتی

فایل بخشی ازمطالب تدریس شده جلسه اول(سبک خراسانی و عراقی) تصویر جلد کتاب فارسی برای ترم جاری آدرس مرکز تهیه: خیابان انقلاب روبروی سینما بهمن- بازارچه کتاب انتشارات فارابی تلفن انتشارات: ۶۶۴۱۳۵۳۹

دانلود