لیست گواهینامه های موقت صادر شده

شما دانشجوی گرامی می توانید، لیست گواهینامه های موقت صادر شده  را در این قسمت مشاهده نمایید.

پس از مشاهده نام خود در لیست های زیر از  ساعت ۹ الی ۱۴ شخصا به دانشگاه مراجعه فرمایند.

لیست گواهینامه های کاردانی پودمانی ورودی های قبل سال ۹۰

لیست گواهینامه های کاردانی پودمانی ورودی های ۹۰۱ تا ۹۱۲

لیست گواهینامه های کاردانی ترمی ورودی های قبل ۹۰ تا ۹۲۱ 

لیست گواهینامه های کارشناسی ورودی های ۹۰۱ تا ۹۳۲

لیست گواهینامه های کاردانی ورودی های ۹۳۱الی۹۹۱

لیست گواهینامه های کارشناسی ورودی های ۹۴۱الی۹۹۲

تذکر: مدرک تحصیلی فقط به شخص دانش آموخته و یا وکیل قانونی وی تحویل می گردد.

هنگام مراجعه به دانشگاه خانم ها کارت ملی و آقایان کارت پایان خدمت به همراه داشته باشند. 

توجه: برادرانی که از معافیت تحصیلی استفاده کرده اند ، می بایست جهت دریافت گواهینامه خود ، نامه اشتغال به تحصیل از مقطع بالاتر و یا برگه اعزام به خدمت به همراه داشته باشند.