پذيرش دانشجو

مدارک لازم ثبت نام کارشناسی

مدارک لازم ثبت نام کارشناسی

الف) مدارک لازم جهت ثبت نام کلیه پذیرفته شدگان کارشناسی ترمی –         سه سری کپی از تمام صفحات شناسنامه در برگه A4   و اصل آن جهت مطابقت. –         سه سری کپی از  دو روی کارت ملی  در برگه A4   و اصل آن جهت مطابقت. –      شش قطعه عکس رنگی زمینه سفید ۴ ۳ […]

مدارک لازم ثبت نام کاردانی

مدارک لازم ثبت نام کاردانی

الف) مدارک لازم جهت ثبت نام کلیه پذیرفته شدگان کاردانی ترمی –         سه سری کپی از تمام صفحات شناسنامه در برگه A4   و اصل آن جهت مطابقت. –         سه سری کپی از  دو روی کارت ملی  در برگه A4   و اصل آن جهت مطابقت. –      شش قطعه عکس رنگی زمینه سفید ۴ ۳ […]

پذیرش ونحوه ورودبه دانشگاه

پذیرش ونحوه ورودبه دانشگاه

سالانه دوبار در سیستم پودمانی مقطع کاردانی ویک باردرسیستم پودمانی مقطع کارشناسی  و یک بار در سیستم ترمی مقطع کاردانی  فقط از طریق سازمان سنجش کشوری پذیرش انجام می گیرد . متقاضیان می توانند در بازه های زمانی که از طریق رسانه های عمومی اعلام می شود با مراجعه حضوری به اداره پست و تهیه […]

نکاتی پیرامون کارشناسی ترمی

نکاتی پیرامون کارشناسی ترمی

نکاتی پیرامون دوره های کارشناسی پودمانی و ترمی برابر بخشنامه ۴۷۲۹۶/۹۰/م مورخ ۲۳/۶/۹۰ درخصوص آیین نامه آموزشی دوره های کارشناسی ناپیوسته پودمانی: – حضور دانشجو در تمام جلسات درس الزامی است.غیبت دانشجو در هر درس نباید بیشتر از سه جلسه باشد، در صورت غیبت در هر درس بیش از سه جلسه آن درس حذف می […]

نکاتی پیرامون پذیرش نظام ترمی

نکاتی پیرامون پذیرش نظام ترمی

نکاتی پیرامون دوره های ترمی برابر مواد آیین نامه آموزشی دوره کاردانی ترمی مصوب جلسه۳۳۹ شورای عالی برنامه ریزی ماده ۲- نام نویسی: بعد از اعلام قبولی پذیرفته شده موظف است برای نام نویسی و انتخاب واحد مراجعه نماید. عدم مراجعه برای نام نویسی در نخستین نیمسال تحصیلی پس از اعلام نتایج انصراف از تحصیل […]

نکاتی پیرامون دوره های پودمانی

نکاتی پیرامون دوره های پودمانی

نکاتی پیرامون دوره های کاردانی پودمانی برابر مواد آیین نامه آموزشی دوره کاردانی پودمانی مصوب جلسه۵۰۲ شورای گسترش آموزش عالی ماده۱: منظور از پودمان مجموعه ای از چند درس وابسته به هم است که به همراه هم مهارتی خاص را تعریف میکند. ماده۶: درس های پودمان به صورت حضوری ارائه می شود و حضور دانشجو […]