امورفرهنگي-دانشجويي

نحوه اخذ وام دانشجویی

نحوه اخذ وام دانشجویی

دانشجویان متقاضی وام شهریه میتوانند پس از ثبت درخواست وام در سامانه صندوق رفاه دانشجویان به آدرس www.swf.ir  از                      نسبت به تحویل فرم مربوط (کلیک کنید) به امور مالی این مرکز اقدام نمایند.   بدیهی است درصورت عدم تحویل فرم مربوط امکان تایید متقاضی وام وجود […]

آیین نامه انضباطی

آیین نامه انضباطی

  دانشجویان محترم: رعایت مفاد ذیل که برگرفته از مقررات دانشگاه جامع می باشد، برای حفظ و صیانت از شخصیت و جایگاه خود شماست. لازم است نسبت به رعایت تمامی موارد آنها از بدو ورود دقت نمایند بدیهی است در صورت عدم رعایت هر یک از موارد زیر از ورود دانشجویان به مرکز ممانعت به […]