نکات آموزشی

نکته شماره ۲

نکته شماره ۲

اطلاعیه مهم درخصوص نحوه انتخاب واحد ✅ شروع کلاسها از تاریخ ۹۹/۱۱/۲۵ می باشد. ✅ از تکالیف اولیه هر دانشجو انتخاب واحد توسط شخص دانشجو در زمان مقرر اعلام شده می باشد. ✅جهت انتخاب واحد ابتدا باید نیمرخ تحصیلی به روز رسانی شود. ✅دانشجویان دوترم مشروط باید جهت تسویه حساب به مرکز مراجعه کنند از […]

نکته شماره ۱

نکته شماره ۱

قابل توجه دانشجویان📣📣📣📣📣📣📣 🔴تعداد واحد گذرانده جهت فارغ التحصیلی ✴️کارشناسی حقوق ثبتی و ارشاد درامورمدنی و ارشاد در امورکیفری👇👇👇👇👇👇👇👇 ✅۷۲ واحد دانشجویان با کاردانی مرتبط ✅۷۴ واحد دانشجویان با کاردانی غیر مرتبط و درصورت نگذراندن درس دانش جمعیت یا تنظیم خانواده دردوره کاردانی ۷۶ واحد ✴️ کارشناسی دستیاری درامور مدنی ودستیاری درامور کیفری👇👇👇👇👇👇👇👇👇 ✅۷۰ واحد […]