ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است

  دانشجویان محترم پیام شما در کمترین زمان حتی در ساعات غیر اداری پاسخ داده خواهد شد

  بسیار خب
    پرینت

  نحوه ثبت نام و شرکت در رشته های دانشگاه جامع علمی کاربردی

  متقاضی می بایست با مراجعه و یا تماس با مشاوران مرکز و یا همچنین با تکمیل

  فرم پیش ثبت نام نسبت به ثبت اطلاعات شناسائی، اطلاعات تحصیلی و اطلاعات

  تماس خود اقدام و منتظر تماس از طرف مشاوران مرکز باشد. زمان دقیق شروع ثبت

  نام اصلی از طریق سایت سنجش و یا مراجعه حضوری به مرکز معمولا اواسط

  مردادماه برای ورودی های مهر و اواسط آذرماه برای ورودی های بهمن می باشد.

  زمان دقیق شروع ثبت نام اصلی هر دوره معمولا از طریق سایت سازمان سنجش و

  سایت دانشگاه جامع علمی کاربردی و سایت مرکز و همچنین رسانه های جمعی به

  اطلاع عموم می رسد.