ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است

  دانشجویان محترم پیام شما در کمترین زمان حتی در ساعات غیر اداری پاسخ داده خواهد شد

  بسیار خب
    پرینت

  مراحل معادلسازی چه می باشد؟

  ۱-ریز نمرات به همراه مهر و امضای رئیس دانشگاه
  ۲-نامه پیوست ریز نمرات که حتما باید شماره نامه داشته باشد
  ۳-بعد از انجام مرحله بالا ریز نمرات را تحویل مسئول دفتر داده تا دستورات مقتضی صادر شود
  ۴-تماس با دانشجو برای طی نمودن مراحل بعدی(تکمیل فرم معادلسازی)