ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است

  دانشجویان محترم پیام شما در کمترین زمان حتی در ساعات غیر اداری پاسخ داده خواهد شد

  بسیار خب
    پرینت

  چگونه از نمره اعتراض خود مطلع شویم؟

  در صورتی که نمره  در کارنامه تغییر نماید اعتراض وارد بوده و حداقل ۱۵ روز پس از امتحانات نمرات تغییر خواهد کرد.

  در غیر این صورت جواب اعتراض شما منفی است.