ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است

    دانشجویان محترم پیام شما در کمترین زمان حتی در ساعات غیر اداری پاسخ داده خواهد شد

    بسیار خب
      پرینت

    چگونه از زمان انتخاب واحد و حذف واضافه مطلع شویم؟

    در سایت زمانبندی انتخاب واحدو حذف واضافه قابل مشاهده است و مبنا بر روی این تاریخ ها می باشد.