ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است

  دانشجویان محترم پیام شما در کمترین زمان حتی در ساعات غیر اداری پاسخ داده خواهد شد

  بسیار خب
    پرینت

  چرا نمره درس ما غیبت در امتحان است درحالیکه لیست را هم امضا کرده ایم؟

  بعضی از دانشجویان بدون دقت به نام استاد برگه امتحانی را اشتباهاً پاسخ می

  دهند در این صورت نمره این دانشجویان وارد نمی شود. لطفاً دقت نظرکافی را

  به عمل آورید.