ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است

  دانشجویان محترم پیام شما در کمترین زمان حتی در ساعات غیر اداری پاسخ داده خواهد شد

  بسیار خب
    پرینت

  چرا در کارت ورود به جلسه ساعت امتحان به طور مثال ۱۴.۳۰-۱۳ ذکر شده است اما زمان امتحان ۳۰ دقیقه است؟

  تاریخ ذکر شده در کارت ورود به جلسه زمان شروع و پایان امتحان جهت امور

  مسئولین امتحانات می باشد. مدت زمان امتحانی برای هر درس متفاوت می باشد

  لذا در بالای برگه امتحانی مدت زمان آزمون ذکر شده است.