ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است

    دانشجویان محترم پیام شما در کمترین زمان حتی در ساعات غیر اداری پاسخ داده خواهد شد

    بسیار خب
      پرینت

    مرخصی تحصیلی در ترم اول

    در ترم اول میهمان، تغییر رشته و مرخصی  و انتقال ممنوع می باشد.