ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است

    دانشجویان محترم پیام شما در کمترین زمان حتی در ساعات غیر اداری پاسخ داده خواهد شد

    بسیار خب
      پرینت

    مدرک تحصیلی مورد نیاز برای ثبت نام

    ورود به دوره های مقطع کاردانی و کارشناسی دانشگاه جامع علمی کاربردی بدون آزمون می باشد. برای دوره های کاردانی مدرک مورد نیاز دیپلم می باشد و نیازی به مدرک پیش دانشگاهی نیست. برای دوره های کارشناسی مدرک مورد نیاز مدرک کاردانی و یا مدرک لیسانس می باشد. تمام دارندگان دیپلم با هر رشته ای می توانند بدون توجه به نوع مدرک و رشته تحصیلی دیپلم در هر رشته ای که دوست داشته باشند ثبت نام کنند. تمام دارندگان مدرک مورد نیاز مدرک کاردانی و یا مدرک لیسانس می توانند بدون توجه به نوع مدرک و رشته تحصیلی کاردانی و یا کارشناسی قبلی در هر رشته ای که دوست داشته باشند ثبت نام کنند. اولویت پذیرش در هر رشته با دیپلم های مرتبط می باشد، لیکن دارندگان سایر دیپلم ها نیز مجاز به انتخاب این رشته ها می باشند. بدیهی است اولویت پذیرش آن ها پس از دیپلم های مرتبط می باشد. در صورت عدم ارتباط نوع دیپلم و یا فوق دیپلم با مقطع بالاتر، پذیرفته شده می بایست تا حداکثر ۶ واحد واحد جبرانی را بگذراند. دانشگاه جامع علمی کاربردی در مقاطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته دانشجو می پذیرد.