ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است

  دانشجویان محترم پیام شما در کمترین زمان حتی در ساعات غیر اداری پاسخ داده خواهد شد

  بسیار خب
    پرینت

  در مقطع کارشناسی ناپیوسته چند واحد می بایست گذرانده شود و کل دوره چه مدت زمان طول می کشد؟

  در مقطع کارشناسی ناپیوسته حدوداً ۷۲ واحد می بایست گذرانده شود. طول دوره کارشناسی ناپیوسته ۲

  سال ) ۴ترم ( می باشد. شروع ترم ها مهرماه و بهمن ماه می باشد. همچنین معمولاً در تابستان هر سال

  دروس جبرانی و دروس عمومی به صورت اختیاری ارائه می شود.