ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است

  دانشجویان محترم پیام شما در کمترین زمان حتی در ساعات غیر اداری پاسخ داده خواهد شد

  بسیار خب
    پرینت

  در صورت داشتن مشکلات مالی چه راهکاری برای ادامه تحصیل پیشنهاد می کنید؟

  -شما می توانید به محض ورود به دانشگاه تقاضای دریافت وام تحصیلی نمایید .صندوق رفاه دانشجویان

  جمعاً مبلغ) ۱۰۰۰۰۰۰ تومان (یعنی بیش از نیمی از هزینه کل تحصیل به هر دانشجو وام تخصیص می

  دهد.