ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است

  دانشجویان محترم پیام شما در کمترین زمان حتی در ساعات غیر اداری پاسخ داده خواهد شد

  بسیار خب
    پرینت

  درس معرفی به استاد چیست؟ چه زمانی اقدام نماییم؟

  در صورتی که دانشجو برای فراغت از تحصیل، فقط یک درس صرفا نظری
  باقیمانده داشته باشد .(پس از وارد شدن تمامی نمرات دانشجو در کارنامه ) می
  تواند با مراجعه به مسئول گروه و پر نمودن فرم معرفی به استاد در این امر
  اقدامات لازم را به عمل آورند.

  * لازم بذکر می باشد دانشجویان نمی توانند درسی را که دارای واحد عملی است به صورت معرفی به استاد بگذرانند.