ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است

  دانشجویان محترم پیام شما در کمترین زمان حتی در ساعات غیر اداری پاسخ داده خواهد شد

  بسیار خب
    پرینت

  برگزاری کلاس ها

  در تمام دوره های دانشگاه کلاس ها به صورت حضوری و مطابق برنامه ریزهای

  متداول نظام آموزش عالی کشور می باشد. البته با توجه به اینکه بسیاری از

  دانشجویان این دانشگاه شاغل می باشند در حد مقدور تمهیداتی در زمان بندی

  کلاس ها و امتحانات برای این قشر از دانشجویان اندیشیده شده است. حضور

  دانشجو در تمام جلسات مربوط به هر درس الزامی است و ساعات غیبت دانشجو در

  هر درس نباید از سه شانزدهم مجموع ساعات آن درس تجاوز کند.

  مرکز علمی کاربردی قوه قضائیه کلاس های خود در روز های هفته بغیر از پنجشنبه از ساعت ۱۲ به بعد است و روز پنجشنبه از ساعت ۸صبح میباشد