حضور در مراسم۲۲ بهمن روزپیروزی انقلاب اسلامی

هرساله دانشجویان و کادر دانشگاه حضور پررنگی دارند.