اطلاعیه برنامه هفتگی کلاس ها

دانشجویان گرامی ضمن تبریک شروع نیمسال جدید

به اطلاع می رسانیم کلیه کلاس ها طبق برنامه هفتگی پرینت شده سامانه هم آوا ،

در سامانه آموزش مجازی ریلاین برگزار میشود.