آیین نامه انضباطی

 

 • دانشجویان محترم: رعایت مفاد ذیل که برگرفته از مقررات دانشگاه جامع می باشد، برای حفظ و
 • صیانت از شخصیت و جایگاه خود شماست. لازم است نسبت به رعایت تمامی موارد آنها از بدو
 • ورود دقت نمایند بدیهی است در صورت عدم رعایت هر یک از موارد زیر از ورود دانشجویان
 • به مرکز ممانعت به عمل خواهد آمد :
 • ۱) توجۀ کامل به تذکرات حراست مرکز
 • ۲) رعایت ادب و توجه به اصول اخلاقی
 • ۳) خودداری از هر گونه درگیری فیزیکی
 • ۴) خودداری از آوردن فرد همراه تحت هر عنوان به داخل مرکز، مگر با هماهنگی با مسئولین مربوطه
 • ۵) داشتن پوشش مناسب با محیط فرهنگی، اموزشی
 • ۱) تذکر شفاهی توسط حراست و ثبت مشخصات دانشجوی متخلف در دفتر مخصوص
 • ۲) معرفی دانشجوی متخلف به کمیته انضباطی جهت اتخاذ تصمیمات لازم
 • ۳) اجرای تصمیم کمیته انضباطی و درج در سابقۀ تحصیلی دانشجوی متخلف.
 • (آقایان)
 • ۵-۱-۱) استفاده از شلوار و لباس جذب و بدن نما و آستین کوتاه ممنوع می باشد.
 • ۵-۱-۲) رعایت حد متعارف موی سر که برازندۀ شخصیت دانشجوست.
 • ۵-۱-۳) استفاده از البسه ای که دارای تصاویر یا نوشتۀ غیر فارسی باشد ممنوع می باشد.
 • ( خانم ها )
 • ۵-۲-۱) استفاده از مانتو بلند و دکمه دار ساده تا زیر زانو و عدم استفاده از شلوار چسبان و کوتاه
 • ۵-۲-۲) استفاده از مقنعه با رعایت پوشش کامل موی سر
 • ۵-۲-۳) عدم استفاده از آرایش تند و زننده و لاک ناخن
 • ۵-۲-۴) استفاده از پوشش جوراب بلند
 • پوشش دانشجویان خانم نشان دهندۀ وقار و عفت و شخصیت ایشان است
 • با تشکر از حسن نظر و همکاری شما دانشجویان محترم مرکز آموزش علمی کاربردی قوه قضائیه