آموزش نصب برنامه ایتا و کانال دانشگاه

با سلام احترماً فیلم آموزش نصب برنامه ایتا و اضافه کردن کانال دانشگاه به شرح ذیل می باشد.