پذیرش ونحوه ورودبه دانشگاه

سالانه دوبار در سیستم پودمانی مقطع کاردانی ویک باردرسیستم پودمانی مقطع کارشناسی  و یک بار در سیستم ترمی مقطع کاردانی  فقط از طریق سازمان سنجش کشوری پذیرش انجام می گیرد .

متقاضیان می توانند در بازه های زمانی که از طریق رسانه های عمومی اعلام می شود با مراجعه حضوری به اداره پست و تهیه دفترچه و یا با مراجعه به پایگاه الکترونیکی سازمان سنجش کشوری اقدام به ثبت نام کنند .

سیستم پودمانی :

در نظام پودمانی هر سال دو بار پذیرش درمقطع کاردانی بر اساس معدل دیپلم فقط از طریق سازمان سنجش کشوری انجام می گیرد .

شرایط مورد نیاز متقاضیان :

-۱داشتن دیپلم نظام قدیم (چهار ساله،شش ساله نظری و هنرستان)یا دیپلم سه ساله نظام جدید، دیپلم جدید فنی حرفه ای و یا کارو دانش

-۲متقاضیان پسری که از معافیت تحصیلی استفاده می کنند یا هنوز مشمول نشده اند و در هر صورت فاقد کارت پایان خدمت می باشند یا شاغل نیروهای مسلح نیستند اجازه ورود به این نظام آموزشی را ندارند .

۳-روش گزینش دانشجو تنها بر اساس معدل کل دیپلم با در نظر گرفتن سهمیه های مربوط به شاغلین-متقاضیان بومی و عزیزان ایثار گر انجام می گیرد.

داوطلب شاغل : شاغل به کسی اطلاق می گردد که در دستگاه های اجرایی اعم از دولتی و غیر دولتی

-۱در حرفه منطبق با رشته انتخابی  شاغل باشد .

-۲در هنگام ثبت نام مشغول به فعالیت باشد .

دوره پودمانی چیست ؟

پودمان مجموعه ای از چند درس وابسته به هم است که به همراه هم مهارتی خاص را در فرد ایجاد می کند.در واقع دروس ارائه شده در یک نیمسال(پودمان) به هم مرتبط بوده و ضمن ایجاد یک آموزش خاص منجر به ایجاد یک مهارت خاص می گردد.

هر رشته متشکل از چند پودمان است که هر پودمان مهارت خاصی را در فرد ایجاد می کند.در نهایت به دانش آموخته ای که تمامی پودمان ها را با موفقیت بگذراند ،مدرک رسمی کاردانی اعطا می گردد .

لذا دانشجو قدرت انتخاب چندانی در انتخاب واحد ندارد و دروس به هم پیوسته هر پودمان، در ابتدای هر نیمسال به او ارائه میگردد .

نمره قبولی در نظام پودمانی ۱۲ می باشد .

اگر دانشجویی ،در طول هر نیمسال تحصیلی که یک پودمان خاص به او ارائه شده است ، در بیش از ۲ درس نمره مردودی اخذ کند ، اجازه ورود به پودمان بعدی را ندارد. لذا در طول نیمسال بعد نیز موظف به اخذ مجدد پودمان قبل است.لذا رمز موفقیت در هر پودمان این است که دانشجو در بیش از دو درس نمره مردودی کسب نکند .

مدرک نظام پودمانی کاملا معتبر بوده و خللی در ادامه تحصیل دانشجو یا اشتغال او ایجاد نمی کند .