سرفصل رشته ها

  • تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۰۷
  • نظرات : بدون دیدگاه

رشته های جدید:

مقطع کاردانی:

دستیاری حقوقی دستگاه های اجرایی

دستیاری حقوقی امور قضایی

دستیاری مشاغل حقوقی

مقطع کارشناسی:

خدمات حرفه ای خدمات حقوقی ارشاد و معاضدت قضایی

خدمات حقوقی امور قضایی

خدمات حقوقی ثبت و دفاتر اسناد رسمی

____________________________________________

کاردانی حرفه ای حقوق – شورای حل اختلاف اجرای دوره از مهر ۹۳

کاردانی حرفه ای حقوق – نگارش حقوقی اجرای دوره از مهر ۹۳

کاردانی حرفه ای حقوق – ارشاد و معاضدت قضایی اجرای دوره از مهر ۹۳

کاردانی حرفه ای حقوق – خدمات قضایی اجرای دوره از مهر ۹۳

کاردانی حرفه ای حقوق – امور ضابطین قضایی اجرای دوره از مهر ۹۳

کاردانی حرفه ای حقوق – ثبتی اجرای دوره از مهر ۹۳

کاردانی حرفه ای حقوق – دستیاری قضایی اجرای دوره از مهر ۹۳

************************************

کارشناسی حرفه ای حقوق – ثبتی اجرای دوره از مهر ۹۳

کارشناسی حرفه ای حقوق – ارشاد در امور کیفری اجرای دوره از مهر ۹۳

کارشناسی حرفه ای حقوق – ارشاد در امور مدنی اجرای دوره از مهر ۹۳

کارشناسی حرفه ای حقوق – دستیاری قضایی در امور کیفری اجرای دوره از مهر ۹۳

کارشناسی حرفه ای حقوق – دستیاری قضایی در امور مدنی اجرای دوره از مهر ۹۳