لیست نمایندگان کلاس گروه های درسی دانشگاه

  • تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۰۶
  • نظرات : بدون دیدگاه

با سلام

احتراماً لیست نمایندگان تایید صلاحیت شده (بروز شده تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۵)به شرح ذیل می باشد

✳️ بدینوسیله اعلام میگردد که افراد حاضر در این لیست مورد تایید دانشگاه قرار گرفته و از این لحظه به عنوان نماینده میتوانند گروه های کلاسی خود را تشکیل دهند .

✳️ نمایندگان در صورت مشاهده گروه های درسی موازی با گروه های اصلی , مراتب را گزارش کرده تا از طریق دانشگاه پیگیری موضوع بعمل آید تا دانشجویان دچار دو دستگی نشوند .

✅ موفقیت در ترم تحصیلی پیش رو را برای تمامی دانشجویان آرزومندیم .

لیست نمایندگان نیمسال دوم ۹۹۱۳-۴۰۰۱

ردیف کد گروه نام و نام خانوادگی شماره تلفن
۱ ۹۸۱۱ مهرداد رهبانی ۰۹۰۳۱۰۸۵۹۴۰
۲ ۹۸۱۲ نهاله یمینی ۰۹۱۲۱۳۲۶۲۶۹
۳ ۹۸۱۳ جواد شریفات ۰۹۳۰۵۸۷۱۶۱۴
۴ ۹۸۱۴ مینا جعفری ۰۹۱۹۸۱۲۰۰۶۴
۵ ۹۸۱۵ سید جلال موسوی ۰۹۱۹۵۵۹۹۳۶۳
۶ ۹۸۱۶ فرناز شریعتی ۰۹۱۰۶۲۵۰۲۵۲
۷ ۹۸۱۷ هادی زهبی ۰۹۳۷۶۲۰۵۶۱۷
۸ ۹۸۱۸ شهره سرهنگی ۰۹۳۵۵۱۲۴۷۴۲
۹ ۹۸۱۹ محمد مداحی ۰۹۱۲۲۵۰۸۳۰۴
۱۰ ۹۸۱۱۰    
۱۲ ۹۸۱۱۱ محمد رضا جوزی ۰۹۳۶۲۸۳۳۵۴۹
۱۳ ۹۸۱۱۲ رضا زینال زاده ۰۹۱۲۳۱۸۱۷۷۵
۱۴ ۹۸۱۱۳ آراد مهام فرد ۰۹۳۸۶۴۷۸۰۰۵
۱۵ ۹۸۱۱۴ ناهید نوبخت ۰۹۳۳۲۸۲۶۰۵۰
۱۶ ۹۸۱۱۵ محمد بابایی ۰۹۳۹۱۷۴۴۰۴۴
۱۷ ۹۸۱۱۶ مهرداد اقدسی ۰۹۱۲۰۲۷۱۱۷۵
۱۸ ۹۸۱۱۷ علی علیزاده ۰۹۱۲۲۱۷۲۸۹۱
۱۹ ۹۸۱۱۸ ناجی  نجداوی ۰۹۱۲۷۰۵۳۸۹۲
۲۰ ۹۸۱۱۹ ریحانه رضایی ۰۹۹۱۲۸۹۹۸۱۵
۲۱ ۹۸۱۲۰ احسان علیزاده ۰۹۳۵۴۶۱۳۵۴۳
۲۲ ۹۸۲۱ منیره تاجیک ۰۹۱۲۵۱۲۰۹۱۵
۲۳ ۹۸۲۲ محمد شفیعی ۰۹۱۲۱۰۱۸۸۰۵
۲۴ ۹۸۲۳ نازنین قربانی ۰۹۳۵۳۸۷۲۲۲۴
۲۵ ۹۸۲۴ حمید رضا رفاهی
۲۶ ۹۸۲۵    
۲۷ ۹۸۲۶ آذر اخگری ۰۹۳۹۱۶۵۴۴۵۸
۲۸ ۹۸۲۷ اکرم فطانت ۰۹۳۹۰۵۹۹۳۴۷
۲۹ ۹۸۲۸ اکرم فطانت ۰۹۳۹۰۵۹۹۳۴۷
۳۰ ۹۹۱۰ علیرضا رستمانی ۰۹۰۱۳۲۹۰۱۶۰
۳۱ ۹۹۱۱ مریم هادی زاده ۰۹۱۹۳۵۰۹۶۰۳
۳۲ ۹۹۱۲ آرمین دانشفرد ۰۹۱۰۰۳۸۴۷۸۹
۳۳ ۹۹۱۳ زهرا قدمی ۰۹۱۰۹۵۵۳۵۸۴
۳۴ ۹۹۱۴ پدرام میرزایی ۰۹۱۲۳۵۰۸۳۰۱
۳۵ ۹۹۱۵ مرضیه هنر ۰۹۳۳۳۸۱۸۶۳۷
۳۶ ۹۹۱۶ حداد جمشیدی ۰۹۳۶۰۱۰۰۹۷۰
۳۷ ۹۹۱۷ محمد حامد خودکار ۰۹۳۶۸۹۲۷۸۶۹
۳۸ ۹۹۱۸ زینب رحمانی ۰۹۰۳۳۸۱۸۳۵۸
۳۹ ۹۹۱۹ عیسی صالح پور ۰۹۲۱۶۷۹۴۱۳۴
۴۰ ۹۹۲۰ صادق بزرگی ۰۹۱۲۶۰۷۵۸۷۳
۴۱ ۹۹۲۱    
۴۲ ۹۹۲۲ مهدی نیکویی ۰۹۳۵۱۲۰۳۱۰۶
۴۳ ۹۹۲۳ امیر حسین افراز ۰۹۱۲۹۳۱۱۸۰۳
۴۴ ۹۹۲۴    
۴۵ ۹۹۲۵ مینا آقا جانی ۰۹۱۸۵۸۰۰۴۲۸
۴۶ ۹۹۲۰۱ سهیلا باقری ۰۹۳۶۸۴۲۱۶۵۰
۴۷ ۹۹۲۰۲ امین دادگر ۰۹۳۳۸۶۵۵۴۱۳
۴۸ ۹۹۲۰۳ مهدی جلالیان ۰۹۰۳۰۸۳۹۹۲۱
۴۹ ۹۹۲۰۴ دنیا خزائی
۰۹۳۳۹۶۳۷۴۶۸
۵۰ ۹۹۲۰۵ مریم ثابتی ۰۹۱۹۲۰۹۲۱۶۳
۵۱ ۹۹۲۰۶ امیر عباس پیشکاری ۰۹۱۲۸۰۹۱۹۵۲
۵۲ ۹۹۲۰۷ زینب عرب ۰۹۱۲۲۷۶۹۵۶۴
۵۳ ۹۹۲۰۸ سهیل امنی ۰۹۳۹۴۳۷۶۳۸۲

ضماً گروههایی که نماینده خودرا معرفی نکرده اندهر چه سریعتر مشخصات خودرا به آی دی آقای رفاهی در پیام رسان ایتا(hr_refahi) ارسال نمایند