نواقص پرونده های فارغ التحصیلان

نواقص پرونده های فارغ التحصیلان

به اطلاع می رساند کلیه فارغ التحصیلانی که دارای نقص پرونده می باشند با مراجعه به لیست اسامی و مدارک نواقص هرچه سریعتر نسبت به رفع نقص و تکمیل پرونده دانش آموختگی اقدام نمایند در غیر اینصورت مراحل صدور مدرک گواهی موقت برای این دسته انجام نمیشود و مرکز هیچگونه تعهدی مربوط به تأخیر در ارائه مدرک ندارد.

لازم به ذکر است کلیه مدارک نواقصی بایستی به همراه سه سری کپی به فارغ التحصیلان مرکز تحویل داده شود.

دانشجویان کاردانی که نقص پرونده آنان تاییدیه تحصیلی ذکر شده است ، می بایست به سایت زیر مراجعه نمایند و کد رهگیری آن را نزد خود نگه دارد.

emt.medu.ir

نواقص پرونده کاردانی و کارشناسی ورودی ۹۶۲

نواقص پرونده کاردانی و کارشناسی ورودی ۹۷۲

نواقص پرونده کاردانی ۹۸۱

نواقص پرونده کارشناسی ۹۸۱