مراسمات مذهبی

  • تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۰۷
  • نظرات : بدون دیدگاه

انجام مراسمات مذهبی و سیاه پوش کردن دانشگاه با همکاری دانشجویان و کادر دانشگاه