امورمالي و اداري

شماره حسابها

شماره حسابها

پرداخت ۸۵ درصد(حساب موسسه) مدارک لازم برای تحویل به واحد حسابداری – برنامه هفتگی عکس دار -پرینت قسمت  جزئیات درمنوی شهریه ،فاکتور -اصل و دو سری فیش واریزی ۸۵ درصد -شماره حساب ۴۱۵۰۱۶۰۹۰۳۰۰۷ بنام مرکز علمی کاربردی شهید قدوسی کد شناسه ۲۶۰۱۳۶۹( قید نمودن کد شناسه مرکز درفیش واریزی الزامی است ) ——————————————- پرداخت ۱۵ […]

شهریه دوره های علمی کاربردی

شهریه دوره های علمی کاربردی

در سامانه آموزش هم آوا کل وجه شهریه بصورت یکجا و بصورت آنلاین در هنگام انتخاب واحد دریافت میگردد درصورت نیاز به اقساطی شدن با امور مالی تماس بگیرید