ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است

  دانشجویان محترم پیام شما در کمترین زمان حتی در ساعات غیر اداری پاسخ داده خواهد شد

  بسیار خب
    پرینت

  سوالات متداول امتحانات

  چرا در کارت ورود به جلسه ساعت امتحان به طور مثال ۱۴.۳۰-۱۳ ذکر شده است اما زمان امتحان ۳۰ دقیقه است؟ تاریخ ذکر شده در کارت ورود به جلسه زمان شروع و پایان امتحان جهت امور مسئولین امتحانات می باشد. مدت زمان امتحانی برای هر درس متفاوت می باشد لذا در بالای برگه امتحانی مدت زمان آزمون ذکر شده است.

  چرا نمره درس ما غیبت در امتحان است درحالیکه لیست را هم امضا کرده ایم؟ بعضی از دانشجویان بدون دقت به نام استاد برگه امتحانی را اشتباهاً پاسخ می دهند در این صورت نمره این دانشجویان وارد نمی شود. لطفاً دقت نظرکافی را به عمل آورید.

  چگونه از نمره اعتراض خود مطلع شویم؟ در صورتی که نمره  در کارنامه تغییر نماید اعتراض وارد بوده و حداقل ۱۵ روز پس از امتحانات نمرات تغییر خواهد کرد. در غیر این صورت جواب اعتراض شما منفی است.

  درس معرفی به استاد چیست؟ چه زمانی اقدام نماییم؟ در صورتی که دانشجو برای فراغت از تحصیل، فقط یک درس صرفا نظری باقیمانده داشته باشد .(پس از وارد شدن تمامی نمرات دانشجو در کارنامه ) می تواند با مراجعه به مسئول گروه و پر نمودن فرم معرفی به استاد در این امر اقدامات لازم را به عمل آورند. * لازم بذکر می باشد دانشجویان […]