ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است

  دانشجویان محترم پیام شما در کمترین زمان حتی در ساعات غیر اداری پاسخ داده خواهد شد

  بسیار خب
    پرینت

  تغییر رشته پس از قبولی

  دانشجوی
  دوره‌ های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته با داشتن شرایط زیر می‌تواند حداقل
  شش هفته پیش از شروع نیم‌سال تحصیلی بجز اولین نیم‌سال تحصیلی و صرفاً در
  تابستان نسبت به ارایه درخواست خود به گروه آموزشی مرکز اقدام نماید. شورای
  آموزشی مرکز با ارسال مدارک نسبت به ارسال موضوع به کمیسیون  بررسی موارد
  خاص واحد استانی ظرف مدت ۷۲ ساعت اقدام می‌نماید. کمیسیون بررسی موارد خاص
  واحد استانی نیز می‌تواند درخصوص تغییررشته یا گرایش تحصیلی با رعایت شرایط
  و ضوابط زیر، اقدام نماید:

  تبصره ۱-  وجود رشته یا گرایش مورد تقاضای دانشجو در همان مرکز

  تبصره
  ۲-  کمتر نبودن معدل کل دانشجو از معدل کل پایین‌ترین فرد پذیرفته شده در
  سهمیه و رشته مورد تقاضا در همان نیم‌سال تحصیلی پذیرفته شده.

  تبصره ۳- امکان ادامه تحصیل دانشجو در سنوات تحصیلی مجاز باقی‌مانده.

  تبصره ۴- تغییر رشته از رشته‌های متمرکز به رشته‌های نیمه متمرکز امکان پذیر نیست.

  تبصره ۵-  دانشجو در هر یک از مقاطع تحصیلی، تنها یک بار می‌تواند تغییر رشته دهد.