Judiciary Scientific Applied Training Center

چهارشنبه 28 شهریور ماه 1397
وضعیت کاربر: میهمان  ورود
 
اطلاعیه تشکیل کلاسها
 

کلیه دانشجویانی که در نیمسال تابستان سال تحصیلی 97-96 درس کارورزی با استاد آزاد داشته اند: روز چهارشنبه مورخ 97/06/14 ساعت 17 جهت تحویل گزارش های کارورزی تکمیل شده در دانشگاه کلاس 101 حضور یابند. عدم حضور در تاریخ معین شده، به منزله غیبت دانشجو تلقی می شود.

پنجشنبه 8 شهریور ماه 1397  |  اطلاعات بيشتر ...

آخرین جلسه توجیهی کلاس کارورزی استاد امان اللهی روز سه شنبه مورخ 97/06/13 ساعت 14:30 در کلاس 101 برگزار می شود. حضور کلیه دانشجویان با همراه داشتن گزارش های کارورزی تکمیل شده الزامی است و عدم حضور به منزله غیبت تلقی می شود.

سه شنبه 6 شهریور ماه 1397  |  اطلاعات بيشتر ...

کلاس کارورزی استاد فضلی شورکائی دوشنبه مورخ 97/5/29 در دو جلسه ساعت 14تا18 کلاس 108 برگزار می شود.

شنبه 27 مرداد ماه 1397  |  اطلاعات بيشتر ...

کلاس استاد عسگری نژاد فردا یکشنبه بصورت ادغامی مورخ 97/5/28 ساعت 16تا20 کلاس 105برگزار می شود.

شنبه 27 مرداد ماه 1397  |  اطلاعات بيشتر ...

کلاس استاد ذبیح اللهی فردا پنج شنبه مورخ 97/05/25 برگزار نمی شود.

چهارشنبه 24 مرداد ماه 1397  |  اطلاعات بيشتر ...

کلاس درس زبان خارجه عمومی استاد حسین پور فردا پنج شنبه مورخ 97/05/25 در دوجلسه ساعت 8تا 12 و 13 تا 16 برگزار می شود.

چهارشنبه 24 مرداد ماه 1397  |  اطلاعات بيشتر ...

کلاس توجیهی درس کارورزی استاد فضلی شورکائی فردا دوشنبه مورخ 97/05/22 برگزار نمی شود و کلاس جبرانی آن متعاقبا اعلام می گردد.

یکشنبه 21 مرداد ماه 1397  |  اطلاعات بيشتر ...

کلاسهای استاد عسگری نژاد و جوادی امروز یکشنبه مورخ 97/05/21 با یک ساعت تأخیر از ساعت 17 برگزار می شود.

یکشنبه 21 مرداد ماه 1397  |  اطلاعات بيشتر ...

آخرین جلسه کلاس توجیهی درس کارورزی استاد ضیایی فردا یکشنبه 97/05/21 ساعت 13 برگزار می شود. کلیه دانشجویان با دردست داشتن گزارش کارورزی خود در کلاس حضور یابند.

شنبه 20 مرداد ماه 1397  |  اطلاعات بيشتر ...

آخرین جلسه کلاس توجیهی درس کارورزی استاد محسنی امروز پنج شنبه 97/05/18 ساعت 13:30 در کلاس 107 برگزار می شود.

پنجشنبه 18 مرداد ماه 1397  |  اطلاعات بيشتر ...

کلاس توجیهی کارورزی استاد امان اللهی امروز سه شنبه مورخ 97/05/16 در مرکز برگزار نمی شود.

سه شنبه 16 مرداد ماه 1397  |  اطلاعات بيشتر ...

کلاس توجیهی کارورزی استاد ضیائی امروز یکشنبه مورخ 05/14 برگزار نمی شود.

یکشنبه 14 مرداد ماه 1397  |  اطلاعات بيشتر ...

کلاس های استاد عسگری نژاد یکشنبه و دوشنبه مورخه های 14 و 15 مرداد ماه برگزار نمی شود.

شنبه 13 مرداد ماه 1397  |  اطلاعات بيشتر ...

کلاس اصول و فنون مذاکره استاد قیصری امروز پنج شنبه مورخ 97/05/11 برگزار نمی شود.

پنجشنبه 11 مرداد ماه 1397  |  اطلاعات بيشتر ...

برنامه برگزاری کلاس کارورزی استاد محسنی و نادری مقدم روز های چهارشنبه از ساعت 14-16 به ساعت 16-18 تغییر یافت. لذا از امروز طبق این برنامه در کلاس حضور یابید.

چهارشنبه 10 مرداد ماه 1397  |  اطلاعات بيشتر ...

کلاس کارورزی استاد آزاد امروز دوشنبه مورخ 05/08 برگزار نمی شود.

دوشنبه 8 مرداد ماه 1397  |  اطلاعات بيشتر ...

کلاس کارورزی استاد مردانی پورشهرکردی بجای روزهای دوشنبه ساعت 13-15، روزهای چهارشنبه ساعت 13-15 برگزار می شود.

دوشنبه 8 مرداد ماه 1397  |  اطلاعات بيشتر ...

کلاس جبرانی درس آیین دادرسی کیفری استاد جاویدی روز شنبه مورخ 97/04/09 از ساعت 16 تا 18 برگزر می گردد.

شنبه 9 تیر ماه 1397  |  اطلاعات بيشتر ...

کلاس جبرانی درس حقوق مدنی 5 استاد جاویدی دوشنبه مورخ 4 تیرماه97 از ساعت 13 تا 15 برگزار می گردد.

یکشنبه 3 تیر ماه 1397  |  اطلاعات بيشتر ...

کلاس جبرانی درس مدنی 1 و تجارت 1 با استاد نجفی سوادرودباری روز دوشنبه مورخ 11تیرماه97 از ساعت 15 تا18 در کلاس 202 برگزار می شود.

یکشنبه 3 تیر ماه 1397  |  اطلاعات بيشتر ...
<123>

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز آموزش عالی علمی - کاربردی قوه قضاییه می باشد.