Judiciary Scientific Applied Training Center

شنبه 10 آبان ماه 1399
وضعیت کاربر: میهمان  ورود
 
وام دانشجویی
 

صندوق رفاه دانشجویی وزارت علوم به دانشجویان مقاطع کاردانی و کارشناسی برای هر ترم سه میلیون ریال وام شهریه اختصاص داده است لذا دانشجویانی که تمایل به استفاده از این وام را دارند میتوانند به شرح ذیل عمل نمایند:

1-دانشجویانی که تاکنون از وام شهریه استفاده ننموده اند: این دسته از دانشجویان بایستی به سایت مرکز ulaw.ir قشمت فرم ها(فرم وام) مراجعه و پس از تکمیل فرم شماره 7 ،نسبت به تکمیل فرم شماره 3 همراه با یک ضامن(کارمند رسمی یا پیمانی دولتی)در دفاتر اسناد رسمی استان تهران اقدام نمایند.

2-دانشجویانی که در نیم سال های اخیر وام شهریه دریافت نموده اند: این دسته از دانشجویان نیز بایستی به سایت مرکز ulaw.ir قسمت فرم ها (فرم وام) مراجعه و فرم درخواست وام شهریه را تکمیل و به امور دانشجویی تحویل نمایند.

شایان ذکر است کلیه دانشجویان بایستی مدارک تکمیل شده وام شهریه را به  (آقای بهشتی) تحویل نمایند.

مراحل وام دانشجویی

- کپی شناسنامه تمام صفحات(ضامن و دانشجو).

- کپی کارت ملی ( ضامن و دانشجو).

- کپی کارت دانشجویی.

- سندتعهد نامه محضری (باضامن به محضر مراجعه نموده و جهت سند محضری اقدام نمائید).

- چنانچه ضامن کارمند باشد مدارک مورد نیاز:

1 - کپی حکم کارگزینی.

2- کپی آخرین فیش حقوقی.

و چنانچه ضامن بازنشسته باشد:

1- کپی حکم بازنشستگی.

2 -کپی آخرین فیش حقوقی.

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز آموزش عالی علمی - کاربردی قوه قضاییه می باشد.