Judiciary Scientific Applied Training Center

شنبه 10 آبان ماه 1399
وضعیت کاربر: میهمان  ورود
 
شهریه دوره های علمی کاربردی
 

آیین نامه اجرائی شهریه دوره های علمی کاربردی

1- میزان شهریه متغیر دروس پیش نیاز حسب اینکه عمومی، پایه، نظری یا عملی باشد مطابق با سایر دروس دریافت میگردد. بدیهی است 85%از این مبلغ سهم مرکز و 15% بقیه حق نظارت دانشگاه می­باشد.

2-دروس پیش پودمان به همراه پودمان اول ارائه و شهریه ثابت جداگانه محاسبه نمی­گردد.

3-شهریه واحدهای افتاده حسب مورد همانند سایر واحد های درسی می­باشد.

4-نظر به اینکه پودمان عمومی بصورت مستقل نباید ارائه شود، شهریه ثابت به آن تعلق نمی­گیرد، و شهریه متغیر آن نیز مطابق شهریه دروس عمومی مصوب هیات امنای دانشگاه می­باشد.

 

5-در مواقعی­که بنا به مقتضیات، دانشگاه تصمیم بگیرد که خارج از چهارچوب، یک پودمان دروس عمومی یا پیشنیاز را ارائه نماید. شهریه ثابت از فرمول زیرقابل محاسبه خواهد بود. N/8

 

6-در مواردی که تعداد واحدهای قابل ارائه به دانشجو کمتر از حداقل واحدهای لازم برای تکمیل یک ترم یا یک پودمان باشد میزان شهریه ثابت به صورت زیرمحاسبه می­گردد.

الف - برای دوره های کاردانی و کارشناسی ترمی، شهریه ثابت براساس زیر محاسبه می­گردد.

تعداد واحد اخذ شده در ترم جاری تقسیم بر 12 ضربدر شهریه ثابت شهریه ثابت*  N/12     

 

ب- برای دوره­های پودمانی، شهریه ثابت به صورت زیر محاسبه می­گردد.

 تعداد واحد اخذ شده در ترم جاری تقسیم بر 8 ضربدر شهریه ثابت شهریه ثابت*   N/8

    

7-دانشجویانی­که از مرخصی تحصیلی اجباری استفاده می­نمایند مشروط به آنکه عدم تشکیل کلاس یا مرخصی اجباری از سوی دانشگاه/ مرکز آموزشی ابلاغ شده باشد، مشمول پرداخت شهریه ثابت بابت مرخصی تحصیلی در آن ترم / پودمان نخواهند شد.

8-تعرفه اخذ شهریه از دانشجویانی که به علت تغییر رشته یا انتقال، همراه با ورودیهای جدید شروع به تحصیل می­­کنند براساس تعرفه ناظر بر دانشجویان جدید الورود می­باشد.

 

 

 

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز آموزش عالی علمی - کاربردی قوه قضاییه می باشد.