Judiciary Scientific Applied Training Center

پنجشنبه 3 مهر ماه 1399
وضعیت کاربر: میهمان  ورود
 
آمارتعدادکتب موجود
 

 

 

 

 

کتاب های موجود در کتابخانه 3325جلد می باشد .

تعداد اعضا 200 نفر (اساتید ،کارکنان،دانشجویان)

نشریات : موفقیت،مجله حقوق دادگستری ، دادرسی ، پیام آموزش ، روزنامه همشهری )

 کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز آموزش عالی علمی - کاربردی قوه قضاییه می باشد.