Judiciary Scientific Applied Training Center

پنجشنبه 3 مهر ماه 1399
وضعیت کاربر: میهمان  ورود
 
پذیرش ونحوه ورودبه دانشگاه
 

 

سالانه دوبار در سیستم پودمانی مقطع کاردانی ویک باردرسیستم پودمانی مقطع کارشناسی  و یک بار در سیستم ترمی مقطع کاردانی  فقط از طریق سازمان سنجش کشوری پذیرش انجام می گیرد .

متقاضیان می توانند در بازه های زمانی که از طریق رسانه های عمومی اعلام می شود با مراجعه حضوری به اداره پست و تهیه دفترچه و یا با مراجعه به پایگاه الکترونیکی سازمان سنجش کشوری اقدام به ثبت نام کنند .

سیستم پودمانی :

در نظام پودمانی هر سال دو بار پذیرش درمقطع کاردانی بر اساس معدل دیپلم فقط از طریق سازمان سنجش کشوری انجام می گیرد .

شرایط مورد نیاز متقاضیان :

-1داشتن دیپلم نظام قدیم (چهار ساله،شش ساله نظری و هنرستان)یا دیپلم سه ساله نظام جدید، دیپلم جدید فنی حرفه ای و یا کارو دانش

-2متقاضیان پسری که از معافیت تحصیلی استفاده می کنند یا هنوز مشمول نشده اند و در هر صورت فاقد کارت پایان خدمت می باشند یا شاغل نیروهای مسلح نیستند اجازه ورود به این نظام آموزشی را ندارند .

3-روش گزینش دانشجو تنها بر اساس معدل کل دیپلم با در نظر گرفتن سهمیه های مربوط به شاغلین-متقاضیان بومی و عزیزان ایثار گر انجام می گیرد. 

داوطلب شاغل : شاغل به کسی اطلاق می گردد که در دستگاه های اجرایی اعم از دولتی و غیر دولتی

-1در حرفه منطبق با رشته انتخابی  شاغل باشد .

-2در هنگام ثبت نام مشغول به فعالیت باشد .

دوره پودماني چيست ؟

پودمان مجموعه اي از چند درس وابسته به هم است که به همراه هم مهارتي خاص را در فرد ايجاد مي کند.در واقع دروس ارائه شده در يک نيمسال(پودمان) به هم مرتبط بوده و ضمن ايجاد يک آموزش خاص منجر به ايجاد يک مهارت خاص مي گردد. 

هر رشته متشکل از چند پودمان است که هر پودمان مهارت خاصي را در فرد ايجاد مي کند.در نهايت به دانش آموخته اي که تمامي پودمان ها را با موفقيت بگذراند ،مدرک رسمي کارداني اعطا مي گردد .

لذا دانشجو قدرت انتخاب چنداني در انتخاب واحد ندارد و دروس به هم پيوسته هر پودمان، در ابتداي هر نيمسال به او ارائه ميگردد .

نمره قبولي در نظام پودماني 12 مي باشد .

اگر دانشجويي ،در طول هر نيمسال تحصيلي که يک پودمان خاص به او ارائه شده است ، در بيش از 2 درس نمره مردودي اخذ کند ، اجازه ورود به پودمان بعدي را ندارد. لذا در طول نيمسال بعد نيز موظف به اخذ مجدد پودمان قبل است.لذا رمز موفقيت در هر پودمان اين است که دانشجو در بيش از دو درس نمره مردودي کسب نکند .

مدرک نظام پودماني کاملا معتبر بوده و خللي در ادامه تحصيل دانشجو يا اشتغال او ايجاد نمي کند . 

 

 

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز آموزش عالی علمی - کاربردی قوه قضاییه می باشد.