قابل توجه دانشجویان

  • تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۰۵
  • نظرات : بدون دیدگاه

قابل توجه دانشجویان کلیه امتحانات طبق تاریخ و ساعت مندرج در برنامه امتحانی برگزار خواهد شد . هرگونه مغایرت در تاریخ و ساعت بین سامانه هم آوا و سامانه آزمون مجازی توسط نماینده کلاس به دانشگاه اطلاع دهید.